Bülten Detay

Yeni İşe Alınan Çalışanlar için Gelir Stopaj Vergisi Teşviki

9 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 31 Aralık 2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere özel sektörde hizmet veren işverenlere aşağıda belirtilen şartları yerine getirmek kaydıyla gelir vergisi stopajı teşviki getirilmiştir.

Buna göre, özel sektör işverenleri tarafından 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren işe alınan sigortalıların;

- İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından olması,

- İşe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları,

- 2016 yılının Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları,

gerekmektedir.

Yukarıdaki şartlarla yeni işe alınan sigortalıların işe alındıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2017 tarihine kadar uygulanmak üzere ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının (1.777,50 TL) prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecektir.

Bu madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanan işverenler, diğer kanunlarda yer alan benzer nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamaz.

Ayrıca, bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı da beyan edilmeyecek ve ödenmeyecektir.