Çerezler Hakkında Bilgilendirme

Bu sitenin en iyi şekilde çalışması için çerezler gereklidir. Çerezler, web sitesinin işlevselliğini sağlamak, site kullanımını analiz etmek, hangi içerikleri ziyaret ettiğinizi ve onları nasıl kullandığınızı analiz etmek için kullanılmaktadır. Varsayılan olarak yalnızca web sitesinin etkin olarak çalışması için zorunlu olan çerezler depolanmaktadır. Bu çerezlerin topladığı bilgiler toplu duruma getirilir ve bazı durumlarda sınırlı miktarda ve yalnızca sizin tarafınızdan web sitesi üzerinde paylaşılan (Örn. İletişim formunun doldurulması vb.) kişisel verileriniz toplanabilmektedir. Sitede bulunan Çerez Politikası sayfasını ziyaret ederek Çerezlerin kullanımı hakkında her zaman daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Bültenler

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN 13/7/2023 TARİHLİ VE 2022/109 E., 2023/125 K. SAYILI KARARI

13 Temmuz 2023 tarihinde Resmî Gazete ’de yayınlanan 7416 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun&r... Bültenin devamı...

Anayasa Mahkemesi Karar İncelemesi: Mahkemeye Erişim ve Makul Sürede Yargılanma Hakkı

Anayasa Mahkemesi 22/02/2022 tarihli kararında Başvurucunun iş sözleşmesinden kaynaklanan belirsiz alacak davasını Yargıtay’ın davayı belirlenebilir ... Bültenin devamı...

2022/1 sayılı Tıbbi Cihaz Yönetmeliklerine ilişkin Genelge

“Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” ile “İn vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” ürün güvenliği sağlamak ama... Bültenin devamı...

İşyerlerinde Covid-19 Aşısı Olmayan Çalışanların PCR Testi Yaptırması Konusunda Yürürlüğe Giren Genelge Hakkında Bilgi

10.03.2021 tarih ve 31419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Uzaktan Çalışma Yönetmeliği (“Yönetmelik”) ile uzaktan çal... Bültenin devamı...

İşverenlerin Uzaktan Çalışmaya Dayalı İstihdam Uygulamasında Yükümlülükleri

10.03.2021 tarih ve 31419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Uzaktan Çalışma Yönetmeliği (“Yönetmelik”) ile uzaktan çal... Bültenin devamı...

E-Ticaret Şirketlerinin Yaklaşan Yükümlülükleri

04.01.2020 tarih ve 30998 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasın... Bültenin devamı...

108 Sayılı Sözleşme Dayanak Gösterilerek Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılmasına İlişkin Karar

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından 22/07/2020 tarihinde yurtdışına veri transferinde bulunan şirketleri ilgilendirecek önemli ... Bültenin devamı...

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Güncel Kararları

30 Eylül 2019 tarihine kadar çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek... Bültenin devamı...