Çerezler Hakkında Bilgilendirme

Bu sitenin en iyi şekilde çalışması için çerezler gereklidir. Çerezler, web sitesinin işlevselliğini sağlamak, site kullanımını analiz etmek, hangi içerikleri ziyaret ettiğinizi ve onları nasıl kullandığınızı analiz etmek için kullanılmaktadır. Varsayılan olarak yalnızca web sitesinin etkin olarak çalışması için zorunlu olan çerezler depolanmaktadır. Bu çerezlerin topladığı bilgiler toplu duruma getirilir ve bazı durumlarda sınırlı miktarda ve yalnızca sizin tarafınızdan web sitesi üzerinde paylaşılan (Örn. İletişim formunun doldurulması vb.) kişisel verileriniz toplanabilmektedir. Sitede bulunan Çerez Politikası sayfasını ziyaret ederek Çerezlerin kullanımı hakkında her zaman daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Bülten Detay

E-Ticaret Şirketlerinin Yaklaşan Yükümlülükleri

04.01.2020 tarih ve 30998 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile elektronik iletişim araçlarıyla yapılan ticari iletişime dair bilgi verme yükümlülüklerine ve ticari elektronik iletilerde uyulması gereken hususlara ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Söz konusu Yönetmelik kapsamında ticari elektronik ileti; telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletiler” olarak tanımlanmış olup elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişiler olarak tanımlanan hizmet sağlayıcılarının ancak elektronik ileti alıcılarının onayını almak kaydıyla ticari elektronik ileti gönderebilme şartı getirilmiştir. İzin dâhilinde gönderilen iletilerde ise alıcılara ret imkânı da sağlanmaktadır.

Aynı zamanda, Yönetmelik tarafından ticari elektronik ileti gönderimi ile ilgili onay, ret ve şikâyetlerin yönetilmesi amacıyla ulusal bir veri tabanı sistemi olan İleti Yönetim Sistemi (“İYS”)’nin kurulması öngörülmüştür. 

Yukarıdaki açıklamalar kapsamında, Yönetmelik’e göre ticari elektronik ileti göndermek isteyen tüm hizmet sağlayıcılarının 1 Aralık 2020 tarihine kadar İYS’ye kaydolmak ve önceden aldıkları tüm onayları sisteme yüklemek zorunda olduklarını hatırlatırız.

Son olarak, sisteme onayları yüklenmeden gönderilecek iletiler için idari para cezası riski bulunduğunu ayrıca hatırlatmak isteriz.