Çerezler Hakkında Bilgilendirme

Bu sitenin en iyi şekilde çalışması için çerezler gereklidir. Çerezler, web sitesinin işlevselliğini sağlamak, site kullanımını analiz etmek, hangi içerikleri ziyaret ettiğinizi ve onları nasıl kullandığınızı analiz etmek için kullanılmaktadır. Varsayılan olarak yalnızca web sitesinin etkin olarak çalışması için zorunlu olan çerezler depolanmaktadır. Bu çerezlerin topladığı bilgiler toplu duruma getirilir ve bazı durumlarda sınırlı miktarda ve yalnızca sizin tarafınızdan web sitesi üzerinde paylaşılan (Örn. İletişim formunun doldurulması vb.) kişisel verileriniz toplanabilmektedir. Sitede bulunan Çerez Politikası sayfasını ziyaret ederek Çerezlerin kullanımı hakkında her zaman daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Bülten Detay

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler

Ekonomi Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından 1 Haziran 2018 tarihli Resmî Gazete ’de “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (“Yönetmelik”) yayımlanmıştır. Bu kapsamda, Türkiye'de faaliyet gösteren ve doğrudan yabancı sermayeli şirketlerin (“Şirket”) yapacakları işlemler, elektronik ortamda oluşturulan Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (“E-TUYS”) üzerinden gerçekleştirilecektir. 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren Yönetmelik kapsamında belirtilmiş belli bildirimler E-TUYS yoluyla yapılacak ve yine Bakanlıkça talep dilen bazı bilgiler internet üzerinden doldurulup gerekli olduğu takdirde güncellenecektir.

E-TUYS sistemi üzerinden işlemlerde bulunulabilmesi için Şirketlerce kullanıcının yetkilendirilmesi için Yönetmelik uyarınca gerekli belgeler doldurulup Bakanlığı sunulması ve bu yetkilendirmeye ilişkin bakanlık onayı alınmalıdır. Yetkili kullanıcı başvurusuna konu kişiler Türk vatandaşı veya yabancı ülke vatandaşı olabilirler. Şirketler, E-TUYS uygulamasını üzerinden işlemleri yürütmek adına birden fazla kişiyi görevlendirebilirler.

Kullanıcının yetkisi Şirket tarafından belirlenen süreyle sınırlıdır. Gerekli olduğu durumlarda Yönetmelik Şirketlere Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne yapılacak başvuru ile yetki süresini uzatma imkanını tanımaktadır. Aynı prosedür ile kullanıcıların yetkileri her zaman şirketçe sonlandırılabilecektir.

Yönetmelikte şirketler ve şubelerin hangi işlemlerinin E-TUYS yoluyla ve hangi süreler içinde gerçekleştirileceği düzenlenmiştir:

  •  Öncelikle yetkili veya yetkililer tarafından, yetkilendirme onayının alınmasını izleyen 1 ay içerisinde E-TUYS’a giriş yapılarak “Yatırımcı”, “Ortak Listesi” ve varsa “Bağlı İştirakleri” alanlarındaki bilgiler doldurulup kaydedilecektir.
  •  Şirketin faaliyetlerine ilişkin E-TUYS’ta yer alan EK-1 Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formundaki alanları yıllık bazda ve her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar güncellenerek kaydedilecektir.
  •  Sermaye artışı veya azalışı gerçekleşmesi durumunda en geç 1 ay içinde, E-TUYS’ta yer alan “Ortaklar Listesi” alanı güncellenerek kaydedilecektir.
  •  Yerli veya yabancı ortakların kendi aralarındaki veya şirket dışındaki herhangi bir yerli veya yabancı yatırımcıya yaptıkları hisse devirleri sonrasında, E-TUYS’ta yer alan “Ortaklar Listesi” alanı hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde, güncellenerek kaydedilecektir.
  •  Sermaye artışı veya hisse devrine istinaden yapılan ödemeler var ise E-TUYS’ta yer alan EK-2 Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Sermaye Bilgi Formundaki alanları ödemeyi takip eden 1 ay içinde kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar.
  •  Kanun kapsamında bulunmayan tamamen yerli sermayeli şirketlere yabancı bir yatırımcının iştirak etmesi veya şirketin yaptığı sermaye artışına şirket dışındaki bir yabancı yatırımcının iştirak etmesi suretiyle hisse devrinin gerçekleşmesi ve şirketin Kanun kapsamına girmesi halinde, E-TUYS’ta yer alan “Yatırımcı”, “Ortak Listesi” ve varsa “Bağlı İştirakleri” alanlarındaki bilgileri, hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde, kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilecektir.

Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme

Ekonomi Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından 31 Mayıs 2018 tarihli Resmî Gazete ’de “Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği” (“Tebliğ”) yayımlanmıştır. Bu kapsamda, elektronik ortamda yatırım teşvik belgesine ilişkin iş ve işlemler için müracaatta bulunacak yatırımcılar adına işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş ve yapılacak yatırım teşvik belgesi başvurularına istinaden düzenlenecek belgelerin E-TUYS sistemi üzerinden elektronik ortamda yürütülmesi düzenlenmiştir. Bu halde, tüm teşvik işlemleri belirtilen tarihten itibaren online olarak yürütülecektir.

E-TUYS sistemi üzerinden işlemlerde bulunulabilmesi için Şirketlerce kullanıcının yetkilendirilmesi için Yönetmelik uyarınca gerekli belgeler doldurulup Bakanlığı sunulmalı ve bu yetkilendirmeye ilişkin bakanlık onayı alınmalıdır. Yetkili kullanıcı başvurusuna konu kişiler Türk vatandaşı veya yabancı ülke vatandaşı olabilirler. Şirketler, E-TUYS uygulamasını üzerinden işlemleri yürütmek adına birden fazla kişiyi görevlendirebilirler.

Kullanıcının yetkisi Şirket tarafından belirlenen süreyle sınırlıdır. Gerekli olduğu durumlarda Yönetmelik Şirketlere Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne yapılacak başvuru ile yetki süresini uzatma imkanını tanımaktadır. Aynı prosedür ile kullanıcıların yetkileri her zaman şirketçe sonlandırılabilecektir.

Kullanıcılar, Bakanlık onayını takip eden en geç 1 ay içinde “Yatırımcılar” ve “Pay sahipleri Listesi” alanlarındaki bilgiler doldurulup kaydedeceklerdir.