Çerezler Hakkında Bilgilendirme

Bu sitenin en iyi şekilde çalışması için çerezler gereklidir. Çerezler, web sitesinin işlevselliğini sağlamak, site kullanımını analiz etmek, hangi içerikleri ziyaret ettiğinizi ve onları nasıl kullandığınızı analiz etmek için kullanılmaktadır. Varsayılan olarak yalnızca web sitesinin etkin olarak çalışması için zorunlu olan çerezler depolanmaktadır. Bu çerezlerin topladığı bilgiler toplu duruma getirilir ve bazı durumlarda sınırlı miktarda ve yalnızca sizin tarafınızdan web sitesi üzerinde paylaşılan (Örn. İletişim formunun doldurulması vb.) kişisel verileriniz toplanabilmektedir. Sitede bulunan Çerez Politikası sayfasını ziyaret ederek Çerezlerin kullanımı hakkında her zaman daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Bülten Detay

Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik’te Yapılan Son Değişiklikler

Alışveriş merkezlerinin nitelikleri ile açılış, faaliyet ve denetimlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik’in (“Yönetmelik”) 26 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesini takiben, perakende sektöründeki kiracıların talepleri ve endişeleri dikkate alınmış ve bu talep ve endişeler göz önünde bulundurularak 30 Aralık 2016 tarihinde Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği ile Yönetmelik’in 11. ve 19. maddelerinde düzenlenen “Ortak Giderler” ile “Güvenlik Hizmeti” hükümlerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Yönetmelik’in 11/1 maddesine atfen Yönetmelik’in ekinde getirilen kiracıların fonksiyon ve yüz ölçümlerine göre belirlenen dağıtım katsayısı yürürlükten kaldırılmış, bunun yerine ortak kullanım alanlarına ilişkin elektrik, su, ısınma, yenileme niteliğinde olmayan bakım-onarım, güvenlik ve temizlik gibi belirli dönemlerde tekrarlanan ve alışveriş merkezinin aynına ilişkin olmayan ortak giderlerin alışveriş merkezindeki perakende işletmeler ile alışveriş merkezi yönetimi tarafından oy birliğiyle; bir gider paylaşım usulü belirlenmemiş olması durumunda perakende işletmelerin satış alanlarının alışveriş merkezinin satış alanına oranı ölçüsünde paylaştırılacağı düzenlenmiştir. Ayrıca müştereken belirlenen gider paylaşım usulünün en fazla beş yıl süreyle uygulanacağı Değişiklik Yönetmeliği’nde açıkça ifade edilmiştir.

Yönetmelik’in 11/2 maddesinde alışveriş merkezindeki perakende işletmelerden, ortak giderler dışında kalan pazarlama ve yönetim gibi ortak faydaya yönelik hizmetler için katılım payı talep edilebilmesinin, taraflar arasındaki sözleşmede düzenlenmiş olmasına bağlı olduğu düzenlemesi aynen korunmuştur. Ancak Yönetmelik uyarınca, taraflar arasındaki sözleşmede aksi belirtilmedikçe bu giderler Yönetmelik’in ekindeki usul ve esaslara göre hesaplanırken Değişiklik Yönetmeliği ile aksi belirtilmedikçe perakende işletmelerin bu giderlere katılım payının madde 11/1’e uygun şekilde kendi satış alanının alışveriş merkezinin toplam satış alanına oranı ölçüsünde hesaplanacağı düzenlenmiştir.

Keza Yönetmelik’in 11/7 ve 11/9 maddelerinde Yönetmelik’in ekine atıfta bulunularak hesaplanması gerektiği belirtilen ödemelerin, Değişiklik Yönetmeliği’nin 11. maddesinde düzenlenen sistem uyarınca hesap edilmesi gerektiği Değişiklik Yönetmeliği ile yürürlüğe konmuştur.

Güvenlik Hizmeti’ne ilişkin Yönetmelik’te düzenlenen hükme ise Değişiklik Yönetmeliği ile bazı eklemeler yapılmış ve alışveriş merkezi sahiplerine bir takım yükümlülükler getirilmiştir. Getirilen bu yükümlülükler neticesinde, alışveriş merkezlerinde araçla giriş çıkış yapılan açık ve kapalı otopark gibi kontrollü alanların giriş ve çıkışlarına plaka tanıma sistemi kurulacak ve işletilecek; bu sistemden elde edilen veriler ise kolluk birimleri ile anlık olarak paylaşılacaktır. İçişleri Bakanlığınca kamu güvenliği açısından “gerekli görülen” alışveriş merkezlerinde, araçla giriş çıkış yapılan açık ve kapalı otopark gibi kontrollü alanların girişlerine araç altı görüntüleme sistemi kurulması ve işletilmesi de sağlanacaktır.

Değişiklik Yönetmeliği ile herhangi bir geçiş süreci öngörülmemesine bağlı olarak Değişiklik Yönetmeliği derhal ve emredici olarak yürürlüğe konmuştur. 

Herhangi bir sorunuz olması halinde, bizimle dilediğiniz zaman irtibata geçebilirsiniz.