Çerezler Hakkında Bilgilendirme

Bu sitenin en iyi şekilde çalışması için çerezler gereklidir. Çerezler, web sitesinin işlevselliğini sağlamak, site kullanımını analiz etmek, hangi içerikleri ziyaret ettiğinizi ve onları nasıl kullandığınızı analiz etmek için kullanılmaktadır. Varsayılan olarak yalnızca web sitesinin etkin olarak çalışması için zorunlu olan çerezler depolanmaktadır. Bu çerezlerin topladığı bilgiler toplu duruma getirilir ve bazı durumlarda sınırlı miktarda ve yalnızca sizin tarafınızdan web sitesi üzerinde paylaşılan (Örn. İletişim formunun doldurulması vb.) kişisel verileriniz toplanabilmektedir. Sitede bulunan Çerez Politikası sayfasını ziyaret ederek Çerezlerin kullanımı hakkında her zaman daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Bülten Detay

6736 Sayılı Torba Yasa Hakkında Bilgi Notu

6736 Sayılı Torba Yasa’nın Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarına İlişkin Düzenlemeleri 

Resmi Gazete'de 19 Ağustos 2016 tarihinde yayımlanan 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun (“Kanun”), Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”) alacakları dâhil devletin bazı alacaklarının yeniden yapılanması konusunda düzenlemeler getirmektedir. 

Söz konusu Kanun ile 2016 Haziran ayı ve bu tarihten önceki dönemlere ait SGK alacakları ile bunların gecikme cezaları yapılandırılmaktadır. Gecikme cezalarının yerine Türkiye İstatistik Kurumu (“TÜİK”) verilerine göre hesaplanan enflasyon farkı, borç aslına eklenerek tahsil edilecektir. Yapılanma neticesinde işverenlerin icra ve haciz işlemleri son bulacak ve ayrıca işverenler teşviklerden yararlanmaya başlayacaktır.   

Hangi Alacaklar Yapılanma Kapsamında? 

Sigorta primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, genel sağlık sigortası (“GSS”) priminin asılları ile bu alacaklara Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (“Yİ-ÜFE”) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın belirtilen sürede ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecek.
Yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra, kendi işinde çalışması nedeniyle sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerden, 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin ödenmeyen destek primlerinin asıllarıyla, bu alacaklara Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde de gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacak.

Yapılanma Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? 

Kanun kapsamında yapılanmadan faydalanmak isteyen işverenler, 31 Ekim 2016 tarihine kadar başvuruda bulunabilecekler. Peşin ya da taksitli olarak yapılacak ilk ödeme ise işverenlerce 2 Ocak 2017 tarihine kadar yapılabilecek.

İdari Para Cezalarında Borç Asıllarının Yüzde 50’si Silinecek 

Kanun ile işverenlerin SGK primlerine ilişkin idari para cezalarında borç asıllarının yüzde 50’si silinecek. 

Borçlar Taksitlendirilebilecek 
SGK borcunun tamamının peşin ödenmesi halinde, anaparaya eklenen enflasyon farkının yarısı alınmayacak. Peşin ödemenin yanı sıra iki aylık dönemler halinde ödeme yapılabilecek. Böylece; 6 taksit (12 ay), 9 taksit (18 ay), 12 taksit (24 ay), 18 taksit 36 ay vade ile ödenebilecek. 

GSS Borçları 

Yapılandırma, GSS Borçlarını da kapsamaktadır. 2016 Haziran ve önceki dönemlere ait genel sağlık sigortası prim borçları, borç aslına vade farkı uygulanmaksızın peşin veya 12 aylık eşit taksit şeklinde ödenebilecek ve gecikme cezası ile gecikme zamları silinecek. Gelir testi yaptırmamış olanlar 2 Ocak 2017 tarihine kadar gelir testine müracaat edebilecekler. Borçları dolayısıyla sağlık hizmetlerinden yararlanamayan genel sağlık sigortalılar, ilk taksiti ödemeleri halinde sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler.  

Yapılanma Neticesinde İşveren Nelerden Yararlanacak? 
Yapılanmadan faydalanan ve borcu yoktur yazısı alan işveren; bu borçlarından dolayı icra takibi ve haciz işlemleri sonlanacak, teşviklerden yararlanabilecek. Ayrıca daha önce tecil edilen, taksitlendirilen ve yapılandırılan borçların kalan taksit tutarları işverenin talebi halinde yeniden yapılandırılabilecek.

Yapılandırma Hakkı Hangi Hallerde Kaybedilecek?

SGK borcu olan işverenler, yapılandırma taksitlerinden ilk ikisini süresi içinde ödemez; taksitlendirme süresi içerisinde cari ay prim borçlarını, bir takvim yılı içerisinde, ikiden fazla defa ödemez; veya eksik öderler ise yapılandırma haklarını kaybedecekler.