Hukuka Uyum

Hukuka Uyum

Hukuka Uyum ekibimiz, dolandırıcılık, zimmet, evrakta sahtecilik ve haksız rekabet, cezai soruşturmalar, hukuki işlemler ve ceza davaları, çalışanların ve yöneticilerin güveni kötüye kullanması ile direktör ve müdürlerin sorumlulukları dahil tüm kurumsal uyumluluk süreçlerine ilişkin hukuki görüş vermektedir.

Özellikle Yurtdışı Yolsuzluk Faaliyetleri Kanunu (ABD) ve Rüşvetle Mücadele Yasası (İngiltere) gibi uluslararası mevzuatın potansiyel sonuçlarını da dikkate alındığında, şirket içi usulsüzlükler sebebiyle gerek kendi ülkeleri gerekse de diğer ülkeler nezdinde şirketlerin cezai ve idari yaptırımlar ve hukuk davaları ile karşılaşmaları söz konusudur. Etkili bir kurumsal uyumluluk programının oluşturulması ve uygulanması şirketlerin ceza hukuku ve regülasyonlara aykırılık karşısındaki ilk savunma mekanizmasını oluşturmakta ve şirketlerin maruz kalacağı ilgili mevzuattan kaynaklanacak yaptırımları sınırlandırmaktadır. Etkin bir uyumluluk programının varlığı ilgili tüm hissedar ve paydaşların, kurumların, çalışanların, iş ortaklarının ve müşterilerin korunmasını sağlayacaktır. Bu husus aynı zamanda davalarda suiistimal suçlamalarına karşı bir savunma argümanı olarak da kullanılabilir.

Hukuka Uyum ekibimiz, sektör özelinde veya ilgili sektörlerdeki şirketler özelinde bu tür programları geliştirme ve uygulama konusunda deneyimli ve yetkindir. Bu programlar çalışanları, şirketin bağlı olduğu mevzuatın karmaşıklığı, şirketin hassasiyetinin olduğu noktalar ve genel olarak etik davranış konusunda yönlendirmek amacıyla tasarlanmaktadır. Bu konuda hizmet verdiğimiz müvekkillerimiz kurumsal uygunsuzlukları engelleme ve tespit etme konusunda çok daha başarılı bir noktaya gelmiş durumdadır.