İş Hukuku

İş Hukuku

Günbay Kural Abbasoğlu Avukatlık Ortaklığı, yalnızca İş Hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlardan oluşan iş hukuku departmanına sahip Türkiye’deki birkaç hukuk bürosundan biridir. İş Hukuku departmanımız ağırlıklı olarak üst düzey iş hukuku, göçmenlik hukuku, sosyal güvenlik hukuku, sendikalar ve toplu iş sözleşmesi hukuku, iş sağlığı ve güveliği hukuku alanlarında farklı sektörler için odaklanmakta ve müvekkillerine mevzuat kapsamında proaktif şekilde danışmanlık hizmeti vermektedir. Asıl amacımız, riskleri minimize edecek ve tüm sektörlerden işverenlerin hukuki ihtilaflara maruz kalmasını engelleyecek istihdam politikalarını geliştirmek ve uygulamaktır. Bu doğrultuda, ilaç ve tıbbi cihaz, kozmetik, tüketici ürünleri ve hizmetleri, teknoloji, enerji ve yardım dernekleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere farklı sektörlerden müvekkillere hizmet sağlamaktayız.

Türk ve yabancı müvekkillerimizin ihtiyaçları doğrultusunda eğitimler düzenlemekte ve müvekkillerimizin çalışanlar, sendikalar ve devlet kurumları ile olan işleri ve uyuşmazlıkları için günlük hukuki danışmanlık vermekteyiz. Bunun yanı sıra, çok uluslu şirket birleşmeleri, satın almaları ve devirlerinin iş hukuku açısından incelenmesi konusunda önemli tecrübemiz bulunmakta ve çeşitli sektörlerde sınır ötesi kaldıraçlı işlemlerin gerçekleşmesinde yer almaktayız.

Altişverenler ile ilişkiler, şirket yönetmeliklerinin hazırlanması, iş ve rekabet yasağı sözleşmelerinin hazırlanması ve uygulanması dahil olmak üzere her türlü iş hukuku konularında müvekkillerimize danışmanlık veriyoruz. Sendikalı çalışan istihdam eden müvekkillerimiz için toplu iş sözleşmesi bağıtlanması, toplu iş sözleşmesi hakemliği ve iş mahkemeleri nezdinde müvekkillerin temsil edilmesi dahil sendika ile ilişkilerin yönetimi açısından her türlü desteği sunmaktayız.

Bununla beraber, teklif planlamalarının yapılması, hisse edindirme opsiyonları, pozisyon tazminatları ve ek menfaatlerin sağlanması konularında uluslararası şirketlere tam destek vermekteyiz.

Ayrıca işe iade davaları, işçilik alacaklarına ilişkin davalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere uyuşmazlıkların çözümü aşamasında iş hukukuna ilişkin her türlü dava takibini yapmakta ve Çalışma Bölge Müdürlüğü, İŞKUR ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gerçekleştirilen denetimler süresince müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.

İş Hukuku ekibimiz aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği konularında oldukça uzmanlaşmış durumdadır. İlgili mevzuata uyumluluğun sağlanması ve mevzuata aykırılık durumunda gerçekleşebilecek her türlü idari yaptırımın önüne geçilmesi amacıyla müvekkillerimize bu alanda da hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.