Çerezler Hakkında Bilgilendirme

Bu sitenin en iyi şekilde çalışması için çerezler gereklidir. Çerezler, web sitesinin işlevselliğini sağlamak, site kullanımını analiz etmek, hangi içerikleri ziyaret ettiğinizi ve onları nasıl kullandığınızı analiz etmek için kullanılmaktadır. Varsayılan olarak yalnızca web sitesinin etkin olarak çalışması için zorunlu olan çerezler depolanmaktadır. Bu çerezlerin topladığı bilgiler toplu duruma getirilir ve bazı durumlarda sınırlı miktarda ve yalnızca sizin tarafınızdan web sitesi üzerinde paylaşılan (Örn. İletişim formunun doldurulması vb.) kişisel verileriniz toplanabilmektedir. Sitede bulunan Çerez Politikası sayfasını ziyaret ederek Çerezlerin kullanımı hakkında her zaman daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuku Departmanımızın temel hedefi, rekabet hukuku alanındaki kapsamlı deneyimi ışığında müvekkillerimizin birleşme ve devralma işlemlerinde, pazarlama veya dağıtım sistemlerinde, sinerji yaratmaya yönelik iş birliği modellerinde ve kurumsal büyüme hedeflerinde başarılı iş stratejileri oluşturmalarına etkin destek vermektir.

Rekabet Hukuku ekibimiz, bu hedefi gerçekleştirmek için müvekkillerimiz ile etkili iletişim kurmanın önemli olduğunun bilincinde olan avukatlardan oluşmaktadır. Ayrıca Rekabet Hukuku Departmanı bünyesinde görev alan avukatlarımız, büromuzun diğer departmanlarında görev yapan avukatlar ile koordinasyon içerisinde çalışmak suretiyle müvekkillerimize farklı bakış açıları sunmakta, Rekabet Hukukuna ilişkin sorunları etkin ve hızlı bir şekilde çözümlemektedir.

Bu doğrultuda Rekabet Hukuku Departmanımızda görev alan avukatlarımız Şirketler Hukuku Departmanımız ile çok yakın bir şekilde çalışarak gerek ulusal gerekse uluslararası birleşme ve devralma ve/veya özelleştirme projelerinde gerekli rekabet hukuku analizlerini erken safhalarda gerçekleştirmektedir. Bu şekilde, Rekabet Kurumu nezdinde yapılması gereken başvurular hazırlanarak birleşme ve devralma projelerinde kapanışın mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktadırlar.

Rekabet Hukuku Departmanımız aynı zamanda teşebbüslerin rakipleri ya da dağıtıcı/bayi/tedarikçileri ile arasındaki anlaşmaları, sektörel dernek ya da birlikler nezdinde gerçekleştirilen toplantı ve çalışmaları, belirli bir piyasadaki hakim durumun kötüye kullanılması olarak değerlendirilebilecek uygulamaları başta olmak üzere Rekabet Hukuku’nu ilgilendiren tüm konularda güçlü ve etkin bir danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Avukatlarımız, Rekabet Kurulu tarafından yürütülen uzun süreli, çok yönlü ve karmaşık ön araştırma ve soruşturmalarda müvekkillerimizi başarıyla temsil etmektedir. Ekibimizce verilen tüm hukuki görüşler, mevzuat, güncel kararlar ve iş dünyasının gerekleri dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Avukatlarımız aynı zamanda müvekkillerimizi, Rekabet Kurulu kararların iptali konusunda İdare Mahkemeleri ve Danıştay; rekabet ihlaline dayanan tazminat talepleri söz konusu olduğunda ise Özel Hukuk Mahkemeleri nezdinde başarı ile temsil etmektedir.