Çerezler Hakkında Bilgilendirme

Bu sitenin en iyi şekilde çalışması için çerezler gereklidir. Çerezler, web sitesinin işlevselliğini sağlamak, site kullanımını analiz etmek, hangi içerikleri ziyaret ettiğinizi ve onları nasıl kullandığınızı analiz etmek için kullanılmaktadır. Varsayılan olarak yalnızca web sitesinin etkin olarak çalışması için zorunlu olan çerezler depolanmaktadır. Bu çerezlerin topladığı bilgiler toplu duruma getirilir ve bazı durumlarda sınırlı miktarda ve yalnızca sizin tarafınızdan web sitesi üzerinde paylaşılan (Örn. İletişim formunun doldurulması vb.) kişisel verileriniz toplanabilmektedir. Sitede bulunan Çerez Politikası sayfasını ziyaret ederek Çerezlerin kullanımı hakkında her zaman daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması ve Fikri Mülkiyet Hukuku

Kişisel Verilerin Korunması ve Fikri Mülkiyet Hukuku

Kişisel verilerin korunması ve kişisel verilerin aktarımı Türk mevzuatı açısından oldukça önemli bir konu haline gelmekte ve bu kapsamda oluşturulan düzenleyici kurum ve mevzuat ile birlikte veri işleyen tüzel kişiler açısından hukuki ve cezai yaptırım riskleri de artmaktadır. Bu kapsamda büromuz müvekkillerine kişisel verilerin korunması mevzuatına uyum ve hukuki yükümlülüklere uygunluk sağlanması amacıyla hizmet vermektedir.

Bu çerçevede, müvekkillerimiz için kişisel verilerin korunması açısından gerekli hukuki inceleme ve uyum projelerini yürütmekteyiz. Projelerimiz süresince müvekkillerimizin faaliyet konularını da dikkate alarak veri işleme süreçlerini incelemekte ve onay metinleri, iş sözleşmeleri, gizlilik sözleşmeleri, veri işleme politikaları, üçüncü taraflarla yapılacak protokoller, aydınlatma metinleri, web sitelerinde yayınlanacak bildirimler, çerez politikaları ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzer birçok dokümanı hazırlamakta ve aynı zamanda IT yetkilileriyle birlikte projenin teknik açıdan da yürütülmesini sağlamaktayız. Diğer yandan müvekkil şirketlerin yetkilileri ve çalışanlarına eğitimler vermekte ve gerek hukuki ve teknik gerekse de idari uyumluluğun sağlanması için tüm çalışmaları düzenlemekteyiz.

Fikri mülkiyet hukuku ekibimiz müvekkillerimizin fikri ve sınai haklarından en etkin biçimde istifade edebilmeleri ve bu haklarını koruyabilmeleri için hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır. İlaç, tıbbi cihaz, kimyasal ürünler, kozmetik ve bilişim sektörleri de dâhil olmak üzere önde gelen yerel ve uluslararası hukuki hizmet vermekteyiz. Müvekkillerimize tek satıcılık ve distribütörlük sözleşmelerine, yazılım lisanslarına ve teknolojik ürünlere, sosyal medya, e-ticaret, internet güvenliği, klinik araştırmalar/gözlemsel çalışmalar, ruhsatlandırma, fiyatlandırma, geri ödeme, tanıtım, farmakovijilans, fikri mülkiyet haklarına ilişkin hukuki görüş ve destek vermekteyiz.