Çerezler Hakkında Bilgilendirme

Bu sitenin en iyi şekilde çalışması için çerezler gereklidir. Çerezler, web sitesinin işlevselliğini sağlamak, site kullanımını analiz etmek, hangi içerikleri ziyaret ettiğinizi ve onları nasıl kullandığınızı analiz etmek için kullanılmaktadır. Varsayılan olarak yalnızca web sitesinin etkin olarak çalışması için zorunlu olan çerezler depolanmaktadır. Bu çerezlerin topladığı bilgiler toplu duruma getirilir ve bazı durumlarda sınırlı miktarda ve yalnızca sizin tarafınızdan web sitesi üzerinde paylaşılan (Örn. İletişim formunun doldurulması vb.) kişisel verileriniz toplanabilmektedir. Sitede bulunan Çerez Politikası sayfasını ziyaret ederek Çerezlerin kullanımı hakkında her zaman daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Haber Detay

Günbay Kural Abbasoğlu Avukatlık Ortaklığı Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinden Arabuluculuğa İlişkin Hizmet Vermeye Başlamıştır

Günbay Kural Abbasoğlu Avukatlık Ortaklığı kurucu ortaklarından Av. Ahu Pamukkale, arabuluculuk eğitimini tamamlamasını ve Adalet Bakanlığı’nca yapılan yazılı ve uygulama (sözlü) sınavında başarılı olmasını takiben Adalet Bakanlığı’na kayıtlı arabulucu olmaya hak kazanmıştır.

Arabuluculuk, tarafların herhangi bir uyuşmazlık nedeniyle dava açmadan evvel veya davanın görülmesi sırasında başvurabileceği alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biridir. Yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde uyuşmazlığın tarafları arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak veya bu süreçten vazgeçmek konusunda serbesttir. Ancak yakın tarihte yürürlüğe girmesi beklenen İş Mahkemeleri Kanunu ile bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi alacağı ile işe iade talebiyle açılacak tüm davalarda, dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurmak zorunlu hale getirilecektir.

Uyuşmazlık taraflarınca gerek ihtiyari gerekse zorunlu arabuluculuğa gidildiği hallerde, herhangi bir hak kaybına uğramamak ve/veya hakkaniyetli kararlar alınmasını sağlamak amacıyla, arabulucunun hak ve yetkileri ile arabuluculuğa ilişkin temel ilkeler hakkında bilgi sahibi olan avukatlar tarafından şirketlerinizin temsil edilmesinin faydalı olacağını özellikle belirtmek isteriz.

Mevcut müvekkillerimizin uyuşmazlıklarında arabuluculuk etik kuralları sebebiyle arabulucu sıfatıyla hizmet veremeyecek olsak da, bu sürecin en doğru şekilde başlatılması, sürdürülmesi ve sonlandırılması veya gerektiği takdirde vazgeçilmesi aşamalarında derin bilgi sahibi avukatlar sıfatıyla hukuki hizmet sağlayacağımızın altını çizeriz.

Şimdilik müvekkilimiz olmayan tüzel kişilerin ve/veya gerçek kişilerin uyuşmazlıklarında ise, uyuşmazlığın diğer tarafı da kabul ettiği takdirde ihtiyari ya da zorunlu arabuluculuk süreçlerinde arabulucu sıfatıyla müzakereleri sürdürmek konusunda arabuluculuk hizmeti vermekten mutluluk duyacağız.