Bülten Detay

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Sicile Kayıt Yükümlülüğü Tarihlerine İlişkin Kararı Yayımlandı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) 18 Ağustos 2018 tarihli kararı ile Veri Sorumluları Sicili’ne (“VERBIS”) kayıt tarihlerini yayımlamıştır. Bu kapsamda;

- Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri sorumluları için VERBIS’e kayıtların 01.10.2018 ve 30.09.2019 tarihleri arasında;

- Yurtdışında yerleşik veri sorumluları için VERBIS’e kayıtların 01.10.2018 ve 30.09.2019 tarihleri arasında;

- Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları için VERBIS’e kayıtların 01.01.2019 ve 31.03.2020 tarihleri arasında;

- Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları için VERBIS’e kayıtların 01.04.2019 ve 30.06.2020 tarihleri arasında

 gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.